ÎNGERUL OCROTITOR AL POPORULUI ROMÂN (1)

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

ÎNGERUL VEGHETOR

AL POPORULUI ROMÂN

Primul aşezat de către Dumnezeu, de când s-au orânduit obcinele„.

 Îngerul Ocrotitor (Veghetor) al Poporului Român este o înaltă fiinţă îngerească, care nu are formă umanoidă. Într-un fel, se poate spune că „trupul” său spiritual – fiinţa sa aurică – ocupă spaţiul fizic ocupat de Poporul Român. Uneori, în anumite momente, Îngerul Ocrotitor al Poporului Român se poate manifesta printr-o formă concretă, non-umană, a unui ciclon de 2 metri diametru şi de aproape 20 de metri înălţime, ce pare a se forma instantaneu din toate elementele naturii. Când vorbeşte, vocea lui este foarte liniştitoare, calmă, ca o şoaptă. Pare că vocea sa provine de la toate elementele din jur. Uneori, la marile evenimente, vocea sa bubuie ca un tunet şi face să vibreze toate particulele elementelor din jur.

Îngerul Ocrotitor al Poporului Român stăpâneşte auric peste întregul teritoriu ocupat de Poporul Român, cu specificaţia că graniţele spirituale ale Poporului Român depăşesc graniţele politice actuale ale României. Toţi Românii locuiesc în aura Îngerului Ocrotitor al Poporului Român precum peştii trăiesc în spaţiul delimitat de pereţii de sticlă ai unui acvariu.

Îngerul Ocrotitor al Poporului Român este numit IŞŞHION, cuvânt care este format din două cuvinte : IŞŞ este numele lui Dumnezeu, H-ION înseamnă „Cel dintâi”. Numele Îngerului Ocrotitor al Poporului Român are următoarea semnificaţie: „Primul aşezat de către Dumnezeu, de când s-au orânduit obcinele„.

Datorită faptului că, la nivelul lumii invizibile percepţiei obişnuite, nu se manifestă, precum celelalte fiinţe îngereşti, într-un trup de lumină de formă umanoidă , IŞŞHION, Îngerul Ocrotitor al Poporului Român, este reprezentat de un om – care poate fi considerat Reprezentantul său. Evident, este vorba despre un om decorporat, care s-a întrupat cândva, în decursul istoriei, în spaţiul – obcina – guvernat de Îngerul Ocrotitor al Poporului Român.

Reprezentantul Îngerul Ocrotitor al Poporului Român a primit prin ungere (o ceremonie specială) această înaltă funcţie şi o îndeplineşte pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. Reprezentantul Îngerului Ocrotitor al Poporului Român – IŞŞHION – are un nume format din trei sunete. Noi o să-l numim Ioh.

Ioh are o statură impresionantă, puţin peste 2 metri, umerii laţi, păr bogat, alb cu sclipiri albastre, prins uneori în coadă cu trei panglici de lumini – roşu, galben şi albastru, culorile drapelului naţional actual al României -, ochii mari, precum azurul minunat al cerului de primăvară. Uneori îşi aşază pe cap o cunună sau mai degrabă o coroană ce pare din foc, extrem de strălucitoare. Poartă o haină lungă, albă ca zăpada şi un brâu lat de lumină galbenă. Ioh este prezent la nivelul lumii invizibile (eterice), când în lumea materială se desfăşoară activităţi ce privesc interesele naţionale ale Poporului Român: la festivităţi oficiale în care se arborează drapelul de stat, la jurămintele militare sau la jurămintele persoanelor cu funcţii în stat ori la alte evenimente curente.

Despre reprezentantul său uman, IŞŞHION, Îngerul Ocrotitor al Poporului Român spune următoarele:

Priveşte Pusul meu şi hotărât demult, ca Domn al Domniilor pământeşti în Obcina Mea. Pus şi hotărât din vremi peste grai, porturi şi hotare. Şi lui i-am spus atunci: Apără ce Ţi-am dat„.

În contextul dat, Pusul are semnificaţia: „Cel pe care l-am pus eu”. Prin „obcină” se înţelege spaţiul geografic circumscris de Îngerul Ocrotitor al Poporului Român.

Îngerul Ocrotitor al Poporului Român spune adesea, prin intermediul reprezentantului său, Ioh, oamenilor de vază (a se citi oamenii cu funcţii publice şi politice din România) următoarele cuvinte:

Spune la domnii voştri aşa: Trăieşte în pace cu vecinii tăi, dar apără ce-i al tău, căci nu-i preţ şi nici lege, nici în ceruri, nici pe pământ, nici sub pământ dacă faci cum îţi zic. Şi înlăuntrul obcinei tale, nu pune gard să zici aici e al meu, aici e al tău. Căci gol vii şi gol pleci. Şi, domnule, de mine pus şi hotărât, (să) ai grijă ca să nu se aştearnă negura şi să rămâie burţi goale. Căci Eu, care te cinstesc, voi lua cununa cinstei de la tine şi o voi pune la altul. Iar tu vei cade ca un om de rând, vei sfârşi ca un om obişnuit„.

***

P.S 1.Această postare are un caracter esoteric, fiind diferită de celelalte postări, astfel încât cititorii sunt rugaţi să o trateze ca atare.

P.S 2. Îngerul protector al Poporului Român este echivalentul, la scară mare, al îngerului protector (veghetor) al unui om. Începând de la Botez, fiecare om are un înger veghetor, care-l însoţeşte toată viaţa. Mai mult decât atât, începând din momentul cununiei, fiecare familie are un înger protector.

P.S 3. (Răspuns la o posibilă întrebare din partea cititorilor acestor rânduri) După triumful creştinismului în arealul carpato-danubiano-pontic, teritoriul ocupat de poporul român a intrat  sub ocrotirea directă a lui Iisus Hristos şi a Maicii Domnului, Sfânta Fecioară Maria (România, „Grădina Maicii Domnului”), dar acest aspect nu anulează activitatea exercitată cu mult timp înainte de triumful creştinismului de Îngerul Ocrotitor al Poporului Român, ci o completează în mod fericit. Aşa cum Însuşi a spus, Iisus Hristos nu a venit să strice Legea, ci s-o împlinească.

PS4. Ioh (de fapt IO – acel nume pe care Domnitorii din veacurile trecute l-au pus înaintea numelui propriu, de ex. IO Micea Voievod, din Mila lui Dumnezeu Domn) este om, nu fiinţă îngerească; el a fost conducător fizic al poporului român cam între secolele al X-lea şi al XII-lea. La nivelul planului invizibil, Ioh a este însoţit de trei persoane; una dintre acestea poartă un steag. Pe steag este înscrisă karma poporului român. Tot pe steag sunt reprezentaţi conducătorii poporului român din cele mai vechi timpuri până în prezent, acceptaţi şi recunoscuţi de instanţele superioare ale cosmosului . Unii dintre conducătorii poporului român care figurează în cărţile de istorie şi sunt recunoscuţi ca atare de istoriografia profană nu sunt reprezentaţi pe acest steag, ceea ce înseamnă fie că şi-au trădat poporul, fie că au furat din avutul acestuia, fie din alte motive. Numărul acestor conducători este în jur de 40 (între 40 şi 50). Ultimul conducător al Poporului Român care figurează pe acel steag este Nicolae Ceauşescu; modul de reprezentare al acestuia este dramatic: este reprezentat căzut pe spate, cu picioarele sub el – cam aşa cum se prezenta lângă zidul de execuţie de la Târgovişte.

PS5. Deşi astfel de informaţii pot fi taxate în fel şi chip, există o „acoperire” care, tratată cu puţină bunăvoinţă, le poate susţine: informaţiile furnizate de marele mistic  creştin Dionisie Areopagitul care, în cartea „Ierarhia Cerească”, a lăsat scris că a existat o vreme în care Dumnezeu a rânduit „hotare popoarelor, după numărul îngerilor”; cu alte cuvinte că, în străvechime, fiecărui popor i s-a dat un înger protector pentru a ocupa un teritoriu. Un astfel de Înger Ocrotitor a fost şi este cel care a fost desemnat prin titulatura de Înger ocrotitor al Poporului Român. Potrivit clasificării lui Dionisie Areopagitul, se poate spune că Îngerul Poporului Român face parte din ceata Începătoriilor.

PS6: Noile popoare, precum cele vecine cu România, nu au Înger Veghetor întrucât s-au format  după perioada în care „Dumnezeu a stabilit hotare”.  Mai trebuie specificat, chiar dacă doar în treacăt, printr-o scurtă paranteză, faptul că, în vremurile îndepărtate în care Îngerul Poporului Român a primit misiunea de a veghea asupra strămoşilor poporului român, indiferent ce nume au purtat aceştia (daci, costoboci, carpi, avi, pelasgi etc), nici un alt popor limitrof teritoriului actual al României nu era constituit. Strămoşii poporului român, indiferent dacă au purtat numele de daci, costoboci sau carpi (sau orice alt nume li se atribuie în prezent: pelasgi, avi, adică locuitori ai Ţării Havilah), precum şi urmaşii lor în timp şi spaţiu, românii, au primit, spre a fi ocrotiţi, un Înger veghetor din ceata Începătoriilor, direct de la Dumnezeu, cu mult timp înainte de formarea popoarelor europene moderne. Acelaşi Înger veghetor din ceata Începătoriilor se manifestă şi în prezent şi se va manifesta atâta timp cât va exista poporul românesc. Slavii – atât cei din sud şi sud-vest, cât şi cei din nord – au apărut pe aceste meleaguri după secolul al şaselea al erei creştine, maghiarii în secolul al nouălea şi niciunul dintre ei nu are nici cel mai mic motiv pentru a revendica părţi din teritoriul locuit de poporul român şi ocrotit de Îngerul său .

Descoperirile arheologice confirmă fără tăgadă acest aspect: teritoriul României actuale a fost locuit din cele mai vechi timpuri, în mod continuu, fără nici un fel de întrerupere, de o populaţie authotonă, care şi-a păstrat principalele trăsături etnice, genetice şi spirituale, indiferent ce nume a primit aceasta de-a lungul timpului.

Revendicând fie prin forţa armelor, fie doar prin propagandă mincinoasă porţiuni din teritoriul locuit de români, revizioniştii moderni se situază nu doar în afara normelor juridice şi a adevărului istoric, ci şi în afara poruncilor lui Dumnezeu, date în vechime, în perioada de formare a popoarelor.

  12

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ