ÎNGERUL OCROTITOR AL POPORULUI ROMÂN (3)

EDIŢIE SPECIALĂ

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

1 - CARTEA 1 - COPERTĂ - FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

ÎNGERUL VEGHETOR

AL POPORULUI ROMÂN

(3)

– MADE IN ROMÂNIA –

š(…)

Fără nici un fel de îndoială că există diferenţe nu doar karmic-individuale, între oamenii din cadrul unui popor; cauza acestor diferenţe constă în apartenenţa la fiinţa spirituală a poporului respectiv, precum şi în gradul de armonizare a structurii aurice proprii cu structura Îngerului Ocrotitor al Poporului. Apartenenţa aurică la un popor, de fapt la Îngerul Ocrotitor al Poporului, este un factor extrem de important, dacă ne gândim la faptul că este necesară o armonizare cât mai mare între structura aurică a unui om şi structura spaţiului stăpânit de acesta.

În mod concret, cei care s-au încarnat de mai multe ori în cadrul Poporului Român şi sunt în armonie cu Îngerul Ocrotitor al Poporului, IŞŞHION, au vârtejul central al chakrei anahata de culoare verde, foarte strălucitor. Petala din mijloc a acestui vârtej energetic emite, de asemenea, un miros asemănător ceaiului de izmă şi un sunet prelung. Celelalte petale ale acestui vârtej emit culorile roşu, auriu şi albastru-smarald.

Este de remarcat şi faptul că aceste petale sunt în legătură directă cu ceea ce noi, astăzi, numim “specificul naţional”, adică cu hrana, cu graiul, cu muzica sau cu portul specific Poporului Român. Este evident că graiul Poporului Român este limba română pură, eliberată de influenţe străine; muzica poporului român este, se înţelege, muzica populară autentică. De asemenea, hainele Românilor – moda, cum se spune astăzi – ar trebui croite în consonanţă cu portul popular strămoşesc, printr-un proces de adaptare şi de modernizare, realizat inteligent şi cu bun gust. Să ne amintim doar de cămăşile înflorate – iile -, care la un moment dat au cucerit întreaga lume.

Hrana tradiţională a poporului român se raportează la ceea ce solul ţării oferă consumului. Printre mâncărurile tradiţionale ale Poporului Român pot fi amintite sarmalele şi fasolea – poate că nimic nu este mai bun decât o ciorbă de fasole la cazan -, iar băutura caracteristică este vinul de struguri roşii, care se face la ţară, în gospodăria ţăranilor.

Este şi mai interesant de remarcat faptul că produsele “made in Romania” – de la mobilă şi aparatură electrocasnică la automobile – sunt în acord energetic cu oamenii care locuiesc în spaţiul auric circumscris de Îngerul Ocrotitor al Poporului. Poate fi, într-adevăr, un motiv de stupefacţie faptul că aparatura electrocasnică produsă în România se defectează mai rar decât cea străină, chiar dacă, din punct de vedere tehnic, poate fi inferioară acesteia. Acelaşi lucru poate fi spus despre automobile; vehiculele autohtone sunt mult mai rezistente, mai fiabile, mai adaptate nevoilor decât cele străine. Este interesant de remarcat şi faptul că atât aparatura electrocasnică, cât şi autovehiculele autohtone par a fi acoperite cu un “abur” care are aceeaşi vibraţie energetică ca întregul spaţiu auric circumscris de Îngerul Ocrotitor al Poporului. În schimb, produsele străine nu au acest “abur” energetic specific spaţiului românesc. Acest aspect este deosebit de important în cazul accidentelor de circulaţie. Automobilele autohtone sunt protejate auric mai bine, iar efectele unor accidente sunt, de multe ori, mult mai blânde decât în cazul celor străine.

Oricum, în momentul în care Românul consumă alimentele tradiţionale, foloseşte graiul strămoşesc, asultă muzica populară, portul tradiţional (evident, adaptat acestui veac), şi rămâne la fel statornic precum Munţii Carpaţi, petalele amintite ale chakrei anahata încep să strălucească foarte puternic şi să emită spontan fulgere energetice de culoare verde.

Este necesar ca, actualmente, în spaţiul circumscris de aura Prinţului IŞŞHION să se nască mereu oameni care să fie în rezonanţă vibraţională cu Poporului Român. Aceştia pot fi denumiţi Români neaoşi. În actuala existenţă, această categorie de oameni reprezintă “suporturile” sau “coloanele” umane (oameni-piramidă) prin care se manifestă Prinţul IŞŞHION. La nivel terestru, în existenţa cotidiană a poporului român, Îngerul Ocrotitor al Poporului Român se manifestă prin “coloanele” sale umane, Românii neaoşi, care sunt dispuşi în teritoriu după o geometrie misterioasă, pentru a menţine intactă moştenirea acordată dintru începuturi.

Astăzi, graniţele spirituale ale Poporului Român sunt delimitate de suma caracteristicilor aurice  ale Românilor neaoşi dispuşi în teritoriu. Rezultanta energetico-informaţională conferită de structura aurică a Românilor neaoşi prin care se manifestă Prinţul Poporului Român este o îmbinare a culorilor roşu, auriu, albastru, verde, emite un miros asemănător izmei şi un sunet ce aduce, pe departe, cu urletul lupului.

Se ştie, de altfel, că stindardul vechilor daci era lupul şi că semnul lupului a însoţit, în decursul secolelor, momentele cruciale ale poporului român, de la Decebal până în timpurile recente.

În toată istoria Românilor, ceea ce astăzi poartă numele de “fiinţă naţională” a fost şi este menţinută prin puterea şi tăria Îngerului Ocrotitor al Poporului Român. El se manifestă în lumea materială prin intermediul coloanelor sale umane, Românii neaoşi. În momentul în care unul dintre Românii neaoşi se întoarce la strămoşii din ceruri, altul îi ia locul într-o continuitate neîntreruptă. Aceşti “oameni-coloane” (oameni-piramidă) trăiesc neştiuţi de nimeni la umbra celor care, temporar, cuceresc puterea politică sau economică şi se fălesc cu ea. Este, într-adevăr, vorba despre o alchimie aurică de mare amploare, care se desfăşoară neîntrerupt.

Este de remarcat faptul că vechiul cult al strămoşilor, luat în derâdere în ziua de astăzi, este mai mult decât un simplu basm, cum îşi închipuie multe minţi pseudoluminate ale acestui veac. Strămoşii unui popor reprezintă ceva sacru, iar comemorarea periodică a tuturor strămoşilor, precum şi a eroilor, reprezintă un factor important de continuitate a “fiinţei naţionale”, cu repercusiuni aurice la nivelul tuturor membrilor.

Structura aurică a unui Român neaoş – legat structural de arealul spiritual al Prinţului Poporului Român, IŞŞHION – este diferită de cea a celorlalţi oameni aflaţi la prima încarnare în spaţiul carpato-danubiano-pontic; evident, diferă şi de structura aurică a celor care au migrat pe teritoriul românesc într-un trecut mai depărtat ori mai apropiat. Românii neaoşi au o imagine aparte, semănând cu nişte semizei. Între ei şi mediu se formează fulgere energetice multicolore, iar dacă îşi desfăşoară existenţa în afara oraşelor “occidentalizate”, adevărate cazemate de beton încărcate cu noxe energetice, pot căpăta puteri magice: pot comunica ori comanda elementelor naturii. Poate că aşa erau păstorii din trecutul strămoşesc, care convieţuiau în bună pace cu râul şi cu ramul…

Mulţi dintre Românii neaoşi au în regiunea capului, la nivelul auric, o luminozitate accentuată. Această luminozitate este conferită de relaţiile strânse cu mediul specific românesc, cu arealul spiritual, fiind amplificată de acţiunea directă a Îngerul Ocrotitor al Poporului Român.

La unii Români neaoşi, luminozitatea accentuată se condensează, rămânând permanent deasupra capului, arătând ca o coroniţă de lumină de culoare roşie, cu cinci colţuri. La aceşti oameni, coroniţa pare a arde permenant, ca şi cum ar fi un artificiu, acţionând prin influxuri aurice asupra celor aflaţi în jur. Radiaţia puternică a coroniţei Românilor neaoşi infuenţează foarte puternic structura aurelor celor din jur – în primul rînd, corpul emoţional şi corpul astral al acestora.

Datorită acestei influenţe, oamenii îl pot urma orbeşte pe purtătorul unei coroniţe, în orice acţiune ar întreprinde. Cei care studiază istoria unor răscoale spontane sau a unor războaie de eliberare naţională, ca şi alt evenimente de acest gen, care s-au produs de multe ori în cadrul arealului carpato-danubiano-pontic, ar trebui să ia în considerare şi astfel de fenomene.

În afara acestei coroniţe, există şi alte însemne aurice specifice ale Poporului Român, care se acordă de către Prinţul Poporului numai personalităţilor importante. Printre aceste însemne se numără şi “coroniţa stăpânirii spirituale”, care este însoţită de o pecete aurică specifică.

Coroniţa stăpânirii spirituale are forma circulară; este compusă din opt cercuri subţiri ca firul de păr, formate din lumină roşie, foarte strălucitoare, în interiorul cărora se învârte un pătrat luminos ce pare alcătuit dintr-un fel de lichid verde-albastru. În timp ce se rotesc, cele opt cercuri emit un şuierat prelung şi ating pătratul în cinci puncte. Din cele cinci puncte de incidenţă între pătrat şi cercuri izvorăsc cinci lumini aurii ce emit un sunet asemănător urletului lupilor.

Destul de curând, după cum se spune în lumea eterică, în cadrul Poporului Român se va afirma o personalitate extrem de puternică, un Conducător spiritual, un Român neaoş – despre care se spune că s-a şi născut în lumea materială – care va purta coroniţa stăpânirii spirituale, pe care, de la Decebal încoace au mai purtat-o doar doi conducători (după câte se pare, cei doi Conducători au trăit înaintea anului 1300).

Această personalitate importantă a Poporului Român, denumită metaforic “Cel ales”, care s-a născut deja în trup material, se va manifesta la maturitate ca o personalitate puternică, ca un conducător spiritual, iar nu politic. La maturitate, “Cel ales” va avea o statură medie, uşor uscăţivă, iar la un anumit moment dat al vieţii va suferi un accident şi va căpăta o uşoară anomalie fizică.

šÎn afara acestui însemn auric excepţional există şi alte însemne aurice ce se acordă cu diferite ocazii importante.

FRAGMENTE DIN CICLUL DE CĂRŢI „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” REALIZAT PE BAZA DEZVĂLUIRILOR

CLARVĂZĂTORULUI EUGEN NICOLAE GÎSCĂ